بسمه تعالی
سوالات درس 8 / دینی 2 انسانی / جان و جانشین پیامبر
1 ) دیدگاه شیعه و اهل سنت در مورد امام علی علیه السلام را بنویسید: )تفاوت و شباهت این دیدگاه را
بنویسید(
2 ) نحوه پرورش امام علی علیه السلام در دامان پیامبر اسلام را بنویسید:
3 ) امیر مومنان علی علیه السلام. قبل از بعثت در . به دنیا آمد.
4 ) نحوه نامگذاری امیرمومنان را توضیح دهید:
5 ) . به پیشنهاد پیامبر نام امیرمومنان را . گذاشت.
6 ) علی به معنای . و. است.
7 ) امیرالمومنین در چند سالگی به خانه پیامبرآمدند؟
8 ) آوای اندوهناکی که امیر مومنان درکنار پیامبرشنیدند چه بود؟
9 ) نمونه هایی ازهمراهی امام علی علیه السلام با پیامبر دردوران سخت مکه را بنویسید:
10 ) محاصره اقتصادی پیامبردر شعب ابی طالب چندسال طول کشید؟ نقش امام علی علیه السلام دراین
مورد چه بود؟
11 ) نمونه هایی از فداکاری امام علی علیه السلام در راه اسلام را ذکرکنید:
12 ) تربیت والا و بی مانند امام علی علیه السلام نتیجه چه بود؟
13 ) رسول خدا حضرت علی علیه السلام را چگونه تربیت کردند؟ دلیل این تربیت چه بود؟
14 ) لفظ شیعه برای اولین بار توسط چه کسی به کار رفته است؟
15 ) جابر بن عبدالله انصاری که بود و درمورد مقام حضرت علی علیه السلام چه می گوید؟
16 ) شان نزول و داستان آیه )إِنََّ الََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ أُولَ ئِٰكَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیََّةِ﴾)سوره بینة آیه -
7 (رابنویسید:
17 ) طبق حدیث جابربن عبدالله انصاری به این سوالات پاسخ دهید:
الف(پیامبراسلام حضرت علی علیه السلام را چگونه توصیف کردند؟
ب(رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درسخنان خود ازکلمه . که ترجمه آن پیرو
می شود، استفاده کرد .
ج(پیامبراسلام چه چیزی را سبب رستگاری دانسته است؟
) شیعه درلغت به چه معناست؟
19 ) شیعه به چه کسی گفته می شود؟
20 ) پیامبراسلام درموقعیت های مختلف در وصف امام علی علیه السلام چه فرمودند؟
21 ) پیامبراسلام پس از بیان جایگاه علمی امام علی علیه السلام چه فرمودند؟
22 ) پیامبراسلام اهل بیت را به چه چیزهایی تشبیه کردند؟
23 دو مورد از فضائل امیرمومنان رانام بیرید: (
24 کدام اثرحضرت علی علیه السلام حکایتگر دانش بی مانند ایشان است؟ (
25 ) نهج البلاغه شامل چه بخش هایی است و حکایتگر چه می باشد؟
26 ) دانشمندان بزرگ جهان چگونه از نهج البلاغه بهره برده اند؟
27 ) ابن ابی الحدید که بود؟
28 ) ابن ابی الحدید درمقدمه کتاب خود در مورد نهج البلاغه چه نوشته است؟
29 ) سخن ابن ابی الحدید در مورد خطبه 221 نهج البلاغه را بنویسید:
30 ) این سخن از چه کسی و در مورد چه کتابی نقل نوشته شده است؟ به حق، سخن علی را ازسخن خالق
فروتر و ازسخن مخلوق برتر خوانده اند.
31 ) ابن ابی الحدید ازدانشمندان بزرگ . است که شرح مفصلی بر. نوشته است.
32 امیرالمومنین نزد چه کسی شاگردی کرده است؟ (
33 ) در مورد مقام علمی حضرت علی پیامبراسلام چه فرمودند؟ دلیل این سخن پیامبرچیست؟
34 ) دانش حضرت علی علیه السلام متصل به . و دانش پیامبر اسلام نیز از
سرچشمه می گرفت.
35 ) حضرت علی علیه السلام چگونه به دانشی رسیدند که میتوانستند به هرسوالی پاسخ گویند ؟ امام
علی علیه السلام دراین مورد چه فرمودند؟
36 ) ازفضائل امیر مومنان عدالت بی مانند ایشان را توضیح دهید:
37 ) دلیل واردشدن حضرت علی علیه السلام به صحنه ساسیت پس از 25 سال چه بود؟
38 ) الگوی حضرت علی علیه السلام درحکومت چه کسی بود؟ ایشان چه اموری را سرلوحه برنامه خویش
قراردادند؟
39 حضرت علی علیه السلام در روزهای آغازین حکومت خود درمسجد چه فرمودند؟ (
40 ) اولین اقدام امام علی علیه السلام پس ازسخنرانی درمسجد چه بود؟ این اقدام چه عکس العمل هایی
داشت؟
41 ) کلام امام علی علیه السلام را درمورد عدم نافرمانی ازخدا بنویسید:
42 امام علی علیه السلام چگونه درابتدای حکومت به اصلاح جامعه پرداخت؟ (
43 ) بعد از برکنارکردن معاویه برخی ازیاران امام علی علیه السلام چه واکنشی نشان دادند؟پاسخ امام به
آنان چه بود؟
44 ) این جمله امام علی علیه السلام : *به خدا سوگند، حتی برای دو روز هم او را به کار نخواهم گرفت*
مربوط به چه کسی بود؟ و چرا امام درمورد ایشان چنین گفتند؟
45 ) دلیل اعتراض امام علی علیه السلام و نوشتن نامه تند به فرماندار بصره چه بود؟
46 ) نامه امام به فرماندار بصره چه بود؟
47 ) چه ویژگی هایی درامام علی علیه السلام موجب شد ایشان سرمشق مسلمانان قراربگیرد؟
48 ) درالگو گرفتن ازامام علی علیه السلام به چه نکته ای باید توجه کنیم؟
49 ) طبق نامه امام علی علیه السلام به فرماندار بصره ، ما چگونه می توانیم ایشان را یاری کنیم؟
تهیه کننده : خدیجه تاج بخشیان
منطقه 15 تهران

سوالات درس 10 تاآخرکتاب پایه دهم

سوالات درس هشتم 12 انسانی وهفتم 12 ریاضی وتجربی

سوالات دینی 12 انسانی درس 6

سوالات درس پنجم / دوازدهم انسانی

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11تجربی وریاضی) درس نهم

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11انسانی ) درس سیزدهم

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11انسانی ) درس دوازدهم

علی ,علیه ,السلام ,امام ,حضرت ,مورد ,علیه السلام ,علی علیه ,امام علی ,حضرت علی ,چه کسی ,علیه السلام چگونه

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله طرحواره درمانی همه چی موجوده ویراستاری و صفحه‌آرایی فرهیختگان مشاوره حقوقی وکیل دات کام قاصدک بارون کنگره60...(شعبه حر) جواب پرسش مهر بيستم رئيس جمهور کاملترين فايل موجود در فضاي مجازي powerdars دانلودها سئوسازی