بسمه تعالی
سوالات درس 7 /دینی 3 انسانی /در گرو کار خویش
1 - انسان به کمک . می تواند مراحل کمال را یکی پس ازدیگری طی کند.
2 -نقش اختیار در سعادت و شقاوت چیست؟
3 _انسان همان طور که با قدرت اختیار خود می تواند راه . را طی کند با
همین توانایی می تواند ، درمسیر. پیش رود و هلاکت را برای خود رقم بزند.
4 -منظور از این که انسان در گرو عمل خویش است ، چیست؟
5 - عواملی همچون شیطان ، شرایط فرهنگی و اجتماعی ، دوستان ، رسانه ها و. فقط
در حد. و نقش دارند.
6 - عواملی همچون شیطان ، شرایط فرهنگی و اجتماعی ، دوستان ، رسانه ها در سرنوشت انسان
چه تاثیری دارند؟
7 -مطابق آیات * فالهمها فجورها و تقویها قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها *
اولا : بشارت و انذار این آیات را مشخص کنید :
ثانیا : بنویسید ، این بشارت و انذار نشانه چه حقیقتی است؟
8 -چرا بسیاری از انسان ها به سوی گناه می روند و مرتکب گناه می شوند؟
9 -دلیل وجود امیال گوناگون در انسان چیست؟
10 - وجود امیال گوناگون در انسان از صفت . بودن خدا ، ناشی می شود.
11 -خداوند امیال و غرایز را برای حیات . و گرایش به خیر ونیکی را برای حیات
. قرار داده است .
12 - خداوند . و را برای حیات مادی و . به خیر و نیکی را
برای حیات معنوی قرار داده است .
13 -نکته مهم در استفاده از امیال وغرایز چیست؟
14 -چه عاملی باعث تنگ شدن عرصه بر گرایش انسان به خیر ونیکی می گردد؟
15 -طغیان در غرایز چگونه به وجود می آید؟
16 -تمایلات مادی در انسان به چه چیزی تشبیه شده است؟ چرا؟
17 -چرا تمایلات مادی در انسان به جریان آب در طبیعت تشبیه شده است؟
-در مورد تشبیه تمایلات مادی در انسان به جریان آب در طبیعت ، یک مثال بزنید:
19 -وجود قوه غضب در انسان به چه دلیل است؟
20 - قوه غضب در انسان چگونه مورد سو استفاده قرار می گیرد؟
21 -آیا انسان از آنچه نسبت به آن منع می شود ، حریص می گردد ؟ دلایل آن را بنویسید:
22 -آیا محدود کردن تمایلات مادی و حیوانی انسان در احکام الهی ، سبب حریص تر شدن
انسان و طغیان آن میل نمی شود؟
23 -آیا احکام الهی، انسان را از توجه به امیال مادی منع می کند؟
24 -احکام الهی، انسان را از توجه به امیال مادی منع بلکه توصیه به
استفاده . از آنها می نماید.
25 -معمولا انسان به چه چیزی حرص می ورزد؟
26 -معمولا انسان به چه چیزی حرص می ورزد که هم از آن شود و هم نسبت
به آن . شود.
27 -آیا منع انسان در امور اجتماعی موجب حریص تر شدن انسان می شود ؟ با ذکر نمونه هایی
توضیح دهید:
28 -حریص شدن انسان نسبت به برخی امیال مانند میل جنسی به چه دلیل است؟
29 -حریص شدن انسان نسبت به برخی امیال مانند میل جنسی نه به دلیل
. آن بلکه به خاطر . انسانها است .
30 -پیام آیه وَیُرِیدُ الََّذِینَ یَتََّبِعُونَ الشََّهَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلًا عَظِیمًا در مورد علت حریص شدن
انسان را بنویسید:
31 -چه کسانی به دنبال حریص تر کردن مردم در استفاده از امیال هستند؟ به چه دلیل ؟
32 -افراد شهوت ران به استفاده . از تمایلات نام می
گذارند.
33 -چرا افراد شهوت ران به استفاده متعادل از تمایلات نام منع می گذارند ؟
34 -انسان به طور گناه را دوست ندارد و . و . را می خواهد.
35 -این که انسان به طور فطری گناه را دوست ندارد وفضیلت وخیر را می خواهد، سبب دوری
انسان از گناه می شود ؟ چرا؟
36 - عوامل تحریکی در ارتکاب انسان به گناه چیست؟
37 -ما برای ترک گناه نیاز به یک پشتوانه محکم به نام . داریم.
38 -ایمان به خدا از چند جهت می تواند پشتوانه دوری از گناه می شود؟
39 -نقش حیا در ترک گناه چیست؟
40 -انسان مومن که می داند خداوند ناظر کارهای اوست می کند که در پیشگاه
او مرتکب گناه شود.
41 -توجه به حکمت خداوند در ترک گناه چه اثری دارد؟
42 -چرا انسان مومن در سرگردانی قرار ندارد؟
43 -باتوجه به آِیات سوره مومنون چند صفت از صفات انسان های مومن را بنویسید:
44 - وارثان وعده های زیبای خداوند هستند و را که یکی از بالاترین
مراحل بهشت است ، برای ابد به ارث می برند.
45 -منظور از فردوس چیست؟
46 -چرا مومنان گناه می کنند وحتی گاه مرتکب گناهان بزرگ می شوند؟
47 -در چه مواقعی انسان بیشتر گناه می کند؟ نمونه هایی را ذکر کنید:
48 -فرق میان کسی که به خدا ایمان دارد و آن که ادعای مسلمانی می کند ، چیست؟
49 - کسی که به خدا ایمان دارد و آن که ادعای مسلمانی می کند ، کدام یک معمولا مرتکب
گناه می شوند؟
50 -ایمان به خدا یک امر . است.
51 - بین مراتب ایمان و ارتکاب به گناه چه رابطه ای وجود دارد؟
52 -میزان دوری مومن از گناه با درجه و وی به خداوند بستگی دارد.
53 -میزان دوری مومن از گناه به چه عواملی بستگی دارد؟توضیح دهید:
54 -چگونه می توانیم درجه ایمان افراد پیرامون خود را بسنجیم؟
55 -آنان که بیشتر از . دوری می کنند، . قوی تر است.
56 -چه عواقبی در انتظار انسان ضعیف الایمانی است که در پی تقویت ایمان خود نمی باشد؟
57 - در آیه * ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَن کَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَکَانُوا بِهَا یَسْتَهْزِئُونَ *
خداوند از سرنوشت چه کسانی سخن می گوید؟
58 -تنفر از گناه در انسان چگونه ایجاد می شود؟
59 -توجیه گناه و عادت به گناه در انسان چگونه ایجاد می شود؟
60 -نقش ارتباط معنوی با خداوند را در ترک گناه با ذکر نمونه هایی توضیح دهید:
61 - .گناه و . به آن ازپرتگاه های خطرناک سقوط انسان به وادی
ضلالت است.
62 -توجیه گناه و عادت به آن از پرتگاه های خطرناک سقوط انسان به . است.
63 -آیا فکر کردن به گناه در ارتکاب گناه نقش دارد؟ توضیح دهید:
64 - این سخن امام علی علیه السلام * من کثر فکره فی المعاصی دعته الیه * را توضیح دهید:
65 -چرا انسان نباید به گناه فکر کند؟
66 -حضرت عیسی به حواریون خود در مورد فکر کردن به گناه چه فرمود؟
67 -فکر کردن به گناه به چه چیزی تشبیه شده است؟
68 -چهار رفتاری که از نظر پیامبر گرامی اسلام از خود گناه بدتر است ، کدامند؟ برای هر یک
مثال بزنید:
69 -گناهان به چند دسته تقسیم می شوند؟
70 - گناهان کبیره و صغیره به چه گناهانی گفته می شود؟
71 -عادت وتکرار گناهان صغیره چه آثاری دارد؟
72 -سخن امام رضا علیه السلام را در مورد گناهان صغیره بنویسید:
73 -منظور از کتمان گناه چیست؟
74 -چرا دین ، به کتمان گناه توصیه کرده است؟
75 -چه موقع زشتی گناه در جامعه از بین می رود؟ نتیجه آن چیست؟
76 -اثرات و عواقب گناه در فضای مجازی را بنویسید:
77 -خداوند در مورد کسانی که به ترویج گناه می پردازند، چه می فرماید؟
78 -پیام آیه * ان الذین یحبون ان تشیع ال فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و
الاخره * رابنویسید:
79 -آثار نامطلوب گناه را نام ببرید:
80 -از آثار گناه ، قساوت قلب را توضیح دهید:
81 -تعریف قساوت قلب را بنویسید:
82 -قساوت قلب با پیدا می شود.
83 -چه زمانی نصیحت هیچ نصیحت کننده ای در انسان اثر نخواهد کرد؟
84 -سخن قران کریم را در مورد قساوت قلب -که از آثارگناه است- بنویسید:
85 - قران کریم در مورد قساوت قلب چه مثالی می زند؟
86 -در مورد تاثیر گناه امام باقر علیه السلام چه فرمودند؟
87 -از آثار گناه ، سلب توفیق را توضیح دهید:
88 - گناه چگونه آرامش خاطر انسان را ازبین می برد؟
89 -در مورد تاثیر گناه در از بین بردن آرامش خاطر انسان ، امام علی چه فرمودند؟
90 - چه موقع گناهکار ازاندوه درونی نجات پیدا می کند و چه زمانی دست به توجیه گناه می
زند؟
91 - صحیح و غلط بودن عبارتها را مشخص کنید:
الف( هیچ انسانی به طور فطری گناه را دوست ندارد و همین عامل ترک گناه است.
ب(آن کس که ایمان به خدا واقعا وارد قلبش نشده باشد ، معمولا از دستور خدا سرپیچی می
کند.
ج(آنان که اهل روزه و نمازند کمتر گناه می کنند تا کسانی که به نماز و روزه خود کمتر توجه می
کنند.
د(تعداد گناهان کبیره وصغیره در آیات و روایات به طور دقیق مشخص شده است.
ه( کوچک شمردن گناه و افتخار به آن از خود گناه بدتر است.
و( سلب توفیق از آثار غیرمستقیم انجام گناه است.
خدیجه تاج بخشیان منطقه 15
فروردین 99

سوالات درس 10 تاآخرکتاب پایه دهم

سوالات درس هشتم 12 انسانی وهفتم 12 ریاضی وتجربی

سوالات دینی 12 انسانی درس 6

سوالات درس پنجم / دوازدهم انسانی

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11تجربی وریاضی) درس نهم

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11انسانی ) درس سیزدهم

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11انسانی ) درس دوازدهم

گناه ,انسان ,، ,مورد ,امیال ,خداوند ,انسان به ,در انسان ,در مورد ,به چه ,گناه می ,انسان چگونه ایجاد ,برخی امیال مانند ,احکام الهی، انسان ,وجود امیال گوناگون

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله گروه علوم تجربی شهرستان رامهرمز بصیرتنا اورژانس کامپیوتر .•*روزی روزگاری رینی*•. محمدمهدی مخبری طاقت بیار پذیرش وکالت در امور و دعاوی مدنی (حقوقی) ادبیات نوین در الحاق با ادبیات کلاسیک hafarichaexcavation rawert