بسمه تعالی
سوالات درس 6 /دینی دهم ریاضی تجربی - واقعه بزرگ
1 ) قیامت اتفاق می افتد تا باشد برحیات . انسان.
2 ) برخی از ویژگی های قیامت را، که در آیه اول سوره حج بدان اشاره شده ، نام ببرید:
3 ) به چه دلیل مردم در روز قیامت، مست به نظر می رسند؟
4 ) پایان این جهان با . همراه است و در مرحله انجام می گیرد.
5 ) بر پایی قیامت در چند مرحله انجام می گیرد؟
6 ) درمرحله اول قیامت چه حوادثی اتفاق می افتد؟
7 ) در مرحله دوم قیامت چه وقایعی رخ می دهد؟ نام ببرید:
8 ) از اتفاقات مرحله اول قیامت، شنیده شدن صدایی مهیب را توضیح دهید:
9 ) منظور از نفخ صور چیست؟
10 ) قرآن کریم از شنیده شدن صدایی مهیب، به . یاد می کند.
11 ) از اتفاقات مرحله اول قیامت، مرگ اهل آسمانها و زمین را توضیح دهید:
12 ) از اتفاقات مرحله اول قیامت، تغییر در ساختار زمین و آسمان را توضیح دهید:
13 ) نمونه هایی از تغییر در ساختار زمین و آسمان را نام ببرید:
14 ) آیه شریفه یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَکَانَتِ الْجِبَالُ کَثِیبًا مَهِیلًا به کدام حادثه قیامت و
مرحله آن اشاره دارد؟
15 ) در مرحله دوم برپایی قیامت وقایعی رخ می دهد تا انسان ها آماده شوند.
16 ) از اتفاقات مرحله دوم قیامت، زنده شدن همه انسان ها را توضیح دهید:
17 ) در آستانه برپایی قیامت نفخ صور چند بار دمیده می شود؟ فرق این دو نفخ صور چیست؟
) وضعیت گناهکاران با دمیدن در نفخ صور دوم چگونه است؟
19 ) از اتفاقات مرحله دوم قیامت، کنار رفتن پرده از حقایق عالم را توضیح دهید:
20 ) با کنار رفتن پرده از حقایق عالم که در مرحله قیامت اتفاق می افتد،واقعیت همه
چیز از جمله . و رفتار و آشکار می شود؟
21 ) از اتفاقات مرحله دوم قیامت، برپاشدن دادگاه عدل الهی را توضیح دهید:
22 ) رسیدگی به اعمال انسان درقیامت ، چه زمانی رخ می دهد؟
23 ) با برپاشدن دادگاه عدل الهی ، اعمال، . و انسان در ترازوی
عدل الهی سنجیده می شود.
24 ) چرا اعمال پیامبران و امامان معیار سنجش اعمال سایرین است؟
25 ) اعمال و. معیار سنجش اعمال سایرین در قیامت است.
26 ) در قیامت چه موقع اعمال انسان ارزش افزون تری خواهد داشت؟
27 ) از اتفاقات مرحله دوم قیامت، دادن نامه اعمال را توضیح دهید:
28 ) نامه عمل انسان با نامه های ثبت شده در دنیا چه تفاوتی دارد؟
29 ) کارهای خوب و بد انسان در قیامت چگونه تجسم پیدا می کند؟
30 ) عکس العمل بدکاران با دیدن نامه اعمالشان چیست؟
31 ) دلیل سوگند دروغ بدکاران با دیدن نامه اعمالشان چیست؟
32 ) از اتفاقات مرحله دوم قیامت، حضور شاهدان و گواهان را توضیح دهید:
33 ) شاهدان و گواهان روز قیامت را نام ببرید:
34 ) چرا پیامبران و امامان بهترین گواهان قیامت هستند؟
35 ) پیامبر اکرم )ص( نیز شاهد و ناظر بر همه ی . . . . . و . . . . است.
36 ) علاوه بر پیامبران و امامان چه شاهدان دیگری در قیامت حضور دارند؟ نام ببرید:
37 ) مطابق آیات قرآن فرشتگان الهی، چه ویژگی هایی دارند؟
38 ) فرشتگان الهی چگونه بر اعمال انسان در قیامت شهادت می دهند؟
39 ) آیه وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون به کدام گروه از شاهدان روز
قیامت اشاره دارد؟
40 ) مواردی در قیامت که بد کاران سوگند دروغ می خورند، کدام است ؟ دلیل آن چیست؟
41 ) درقیامت خداوند بر دهان چه کسانی مهر خاموشی می زند و چرا؟
42 ) پیام آیه الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُکَلِِّمُنَا أَیْدِیهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ را
بنویسید:
43 ) عکس العمل بدکاران پس ازشهادت اعضای بدن در روز قیامت ، چیست؟
خدیجه تاج بخشیان منطقه 15 تهران
فروردین 99

سوالات درس 10 تاآخرکتاب پایه دهم

سوالات درس هشتم 12 انسانی وهفتم 12 ریاضی وتجربی

سوالات دینی 12 انسانی درس 6

سوالات درس پنجم / دوازدهم انسانی

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11تجربی وریاضی) درس نهم

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11انسانی ) درس سیزدهم

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11انسانی ) درس دوازدهم

قیامت ,مرحله ,انسان ,قیامت، ,اتفاقات ,دهید ,اتفاقات مرحله ,از اتفاقات ,را توضیح ,توضیح دهید ,مرحله دوم ,سنجش اعمال سایرین ,ریاضی تجربی واقعه

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله myfilm زبان قرآن zanakordistani الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم "زرافه روی شیروانیِ سرد" خرید اینترنتی Education نور و دانش technofa کتابخانه عمومی فیض کاشانی شهرستان راور