بسمه تعالی
سوالات درس 8 / دینی دهم ریاضی و تجربی - آهنگ سفر
1 ) مسیر و هدف اصلی زندگی ما چیست و چرا ؟
2 ) درچه صورت در دنیا به زندگی لذت بخش و در آخرت به رستگاری ابدی خواهیم رسید؟
3 ) نتیجه قرار دادن زندگی خود در مسیر قرب خداوند ، چیست؟
4 ) برای رسیدن به هدف بزرگ، تقرب به خدا لازم است کنیم.
5 ) برای قدم گذاشتن در مسیر قرب الهی و ثابت قدم ماندن در این راه چه اقداماتی را باید انجام
بدهیم؟ نام ببرید :
6 ) از اقدامات لازم برای قدم گذاشتن در مسیر قرب الهی و ثابت قدم ماندن، تصمیم و عزم برای
حرکت را توضیح دهید :
7 ) معنای عزم چیست؟
8 ) رابطه عزم و اختیار چیست؟
9 ) آدمی با خویش آنچه را که اتنخاب کرده است، می کند.
10 ) هر قدر . قوی تر باشد رسیدن به هدف آسان تر است.
11 ) آثار عزم قوی چیست؟
12 ) استواری بر هدف، و . از آثار عزم قوی است.
13 ) کارهای بزرگ ، . بزرگ می خواهد.
14 ) نشانه های عزم ضعیف چیست؟
15 ) آیه واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور از زبان چه کسی بیان شده است؟ موضوع و
پیام ان چیست؟
16 ) از اقدامات لازم برای قدم گذاشتن در مسیر قرب الهی و ثابت قدم ماندن، عهد بستن با خدا را
توضیح دهید :
17 ) محتوای عهد و پیمان انسان با خداوند چیست؟
) منظور از این که خداوند، راه رستگاری ما را قرین رضایت خود ساخته است، به چه معناست؟
19 ) خداوند چه موقع از ما راضی خواهد بود؟
20 ) خداوند چه موقع از ما ناخشنود خواهد بود؟
21 ) درباره عهد بستن با خدا چه پیشنهاداتی مطرح شده است ؟ نام ببرید:
22 ) مطابق آیات قرآن آثار وفای به عهد و هم چنین آثار عهد شکنی چیست؟ )تدبر(
23 ) از اقدامات لازم برای قدم گذاشتن در مسیر قرب الهی و ثابت قدم ماندن، مراقبت را توضیح
دهید :
24 ) معنای وفای به عهد چیست؟
25 ) باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای عهد، را در پی دارد.
26 ) شکستن پیمان، . در مقابل خدا را به دنبال دارد.
27 ) عهدی که با خدا بسته می شود، به چه چیزی تشبیه شده است؟
28 ) امام علی علیه السّلام در مورد مراقبت چه فرمودند؟ در این مورد مثال بزنید:
29 ) چگونه می توان از عهدی مثل قران خواندن پس از نمازصبح مراقبت نمود؟
30 ) از اقدامات لازم برای قدم گذاشتن در مسیر قرب الهی و ثابت قدم ماندن، محاسبه و ارزیابی را
توضیح دهید :
31 ) بعد از مراقبت، نوبت . است.
32 ) چرا بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است ؟
33 ) تکلیف ما در موفقیت در عهد با خداوند چیست ؟
34 ) تکلیف ما درشکست به دلیل سستی ورزیدن در عهد وپیمان با خداوند چیست ؟
35 ) چرا باید از خودمان در دنیا حساب بکشیم؟
36 ) پیامبر اسلام در مورد حسابرسی اعمال، چه فرمودند؟ مفهوم آن چیست؟
37 ) بهترین اوقات برای حسابرسی به اعمال چه زمانی است؟
38 ) یکی از بهترین زمان های محاسبه سالانه، . است.
39 ) زیرک ترین مومنان از نظر امام علی علیه السّلام کیست؟ توضیح دهید:
40 ) برای حرکت در مسیر هدف، وجود . و . که راه را با موفقیت طی
کرده و به مقصد رسیده اند، بسیار ضروری است.
41 ) برای حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و الگو چرا بسیار ضروری است؟
42 ) وجود اسوه و الگو برای حرکت در مسیر هدف، چه چیزی را ثابت می کند؟
43 ) قرآن کریم، را به عنوان الگو معرفی می کند.
44 ) قرآن کریم، درباره اسوه بودن پیامبر گرامی اسلام چه فرمودند؟
45 ) پیامبر گرامی اسلام از چه کسانی را به عنوان انسان های برتری _که مسیر زندگی رابا موفقیت
پیموده اند- یاد می کند.
46 ) پیامبر گرامی اسلام همواره از . به عنوان انسان های برتری _که مسیر زندگی
را با موفقیت پیموده اند- یاد کرده است.
47 ) پیامبر گرامی اسلام ما را به الگو گرفتن از چه کسانی دعوت کرده است؟ چرا؟
48 ) پیامبر اسلام پیروی از اهل بیت را موجب . و. می دانستند.
49 ) چگونه می شود انسان های بزرگی را که حدود 1400 سال پیش زندگی کرده اندف اسوه قرار داد؟
50 ) اسوه بودن انسان های بزرگی چون اهل بیت ، مربوط به چه اموری است؟ با مثال توضیح دهید :
51 ) اسوه بودن انسان های بزرگی چون اهل بیت ، مربوط به اموری است که به طور
و با تحولات . تغییرنمی کند.
52 ) اسوه بودن در اموری است که همواره برای بشر . و . بوده اند.
53 ) چرا اسوه بودن در اموری است که همواره برای بشر خوب و با ارزش بوده اند؟با ذکر نمونه هایی
توضیح دهید :
54 ) چه ارزش هایی همواره مورد احترام بشر بوده است ؟ مثال بزنید :
55 ) پیامبر و اهل بیت اسوه های . بوده اند.
56 ) امام حسین علیه السلام در مورد اوقات زندگی پیامبر اسلام چه فرمودند؟
57 ) پیامبر اسلام اوقات زندگی خود در منزل را چگونه تقسیم می کرذند؟
58 ) پیامبر اسلام کدام بخش از زندگی خود را به مردم اخنصاص می دادند ؟
59 ) از سخن امام حسین علیه السلام در مورد اوقات زندگی پیامبر اسلام، چه درسی می توان گرفت؟
60 ) و درس و الگویی است که از سخن امام حسین علیه السلام در
مورد اوقات زندگی پیامبر اسلام، به دست می آید.
61 ) چگونه می توان انسان معصومی مانند پیامبر را اسوه قرار داد و مثل او عمل کرد؟
62 ) چرا پیامبر را اسوه کامل خود قرار می دهیم؟
63 ) اسوه بودن پیامبر اسلام به چه معناست؟
64 ) آیا اسوه بودن پیامبر اسلام به این معناست که باید عین او باشیم؟
65 ) امیرالمومنین درباره چگونگی پیروی از ایشان چه فرمودند؟
66 ) چگونه می توانیم امیرالمومنین را یاری کنیم؟
67 ) امیرالمومنین فرمودند : مرا با . و کوشش در راه خدا و . و عفت و
یاری کنید.
خدیجه تاج بخشیان منطقه 15 تهران

سوالات درس 10 تاآخرکتاب پایه دهم

سوالات درس هشتم 12 انسانی وهفتم 12 ریاضی وتجربی

سوالات دینی 12 انسانی درس 6

سوالات درس پنجم / دوازدهم انسانی

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11تجربی وریاضی) درس نهم

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11انسانی ) درس سیزدهم

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11انسانی ) درس دوازدهم

پیامبر ,اسوه ,مسیر ,اسلام ,زندگی ,عهد ,در مسیر ,اسوه بودن ,پیامبر اسلام ,مسیر قرب ,قدم گذاشتن ,پیامبر گرامی اسلام ,اوقات زندگی پیامبر ,بودن پیامبر اسلام ,زندگی پیامبر اسلام،

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله jozvedarsi-55 neginetskavir مکتب خانه نوین مجله دانشجویی برنامه ریزی معلم واضح | پورتال خبری و سبک زندگی شرکت بهینه سازان الکترونیک کوثر ...Dust of time... خريد ملک تحقیق و پروژه